Slide
Slide
Slide

Hỗ trợ trực tuyến

 • Ms. Huệ Phương
  Tour Operator
  Ms. Huệ Phương Ms. Huệ Phương
  0934 789 348
 • Ms. Quế
  Sales Executive
  Ms. Quế Ms. Quế
  0975124121
 • Ms. Ngọc Quỳnh
  Sales Executive
  Ms. Ngọc Quỳnh Ms. Ngọc Quỳnh
  0948 846 531

Danh mục Tour

Thống kê truy cập

4
432
9800780

Ý kiến khách hàng

Hành Trinh Di Sản (Hằng Tuần)


THÁNH ĐỊA LA VANG - ĐỘNG PHONG NHA - CỐ ĐÔ HUẾ

THÁNH ĐỊA LA VANG - ĐỘNG PHONG NHA - CỐ ĐÔ HUẾ

Mã tour: - 2 ngày 1 đêm Khởi hành từ:

Phương tiện:
Khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình:

2.050.000
(VNĐ)
BÀ NÀ NÚI CHÚA – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

BÀ NÀ NÚI CHÚA – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

Mã tour: - 3 ngày 2 đêm Khởi hành từ:

Phương tiện:
Khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình:

3.100.000
(VNĐ)
ĐÀ NẴNG - BẢO TÀNG PHẬT HỌC - CHÙA QUAN THẾ ÂM PHỐ CỔ HỘI AN - BÀ NÀ NÚI CHÚA - CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

ĐÀ NẴNG - BẢO TÀNG PHẬT HỌC - CHÙA QUAN THẾ ÂM PHỐ CỔ HỘI AN - BÀ NÀ NÚI CHÚA - CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

Mã tour: - 4 ngày 3 đêm Khởi hành từ:

Phương tiện:
Khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình:

3.500.000
(VNĐ)
ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ – BẢO TÀNG PHẬT HỌC – CHÙA QUAN THẾ ÂM – PHỐ CỔ HỘI AN - BÀ NÀ NÚI CHÚA – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ – BẢO TÀNG PHẬT HỌC – CHÙA QUAN THẾ ÂM – PHỐ CỔ HỘI AN - BÀ NÀ NÚI CHÚA – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

Mã tour: - 5 ngày 4 đêm Khởi hành từ:

Phương tiện:
Khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình:

3.900.000
(VNĐ)
THÁNH ĐỊA LA VANG - ĐỘNG PHONG NHA - CỐ ĐÔ HUẾ

THÁNH ĐỊA LA VANG - ĐỘNG PHONG NHA - CỐ ĐÔ HUẾ

Mã tour: DS4 - 2 ngày 1 đêm Khởi hành từ:

Phương tiện:
Khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình:

2.050.000
(VNĐ)
BÀ NÀ NÚI CHÚA - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

BÀ NÀ NÚI CHÚA - HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

Mã tour: DS3 - 3 ngày 2 đêm Khởi hành từ:

Phương tiện:
Khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình:

3.100.000
(VNĐ)
ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

ĐÀ NẴNG - HỘI AN - BÀ NÀ – CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

Mã tour: DS2 - 4 ngày 3 đêm Khởi hành từ:

Phương tiện:
Khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình:

3.500.000
(VNĐ)
ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - HỘI AN - BÀ NÀ - CỐ ĐÔ HUẾ - ĐỘNG PHONG NHA

Mã tour: DS1 - 5 ngày 4 đêm Khởi hành từ:

Phương tiện:
Khởi hành: Hằng ngày
Lịch trình:

3.900.000
(VNĐ)